در تار و پود تو

سه شنبه  ۷ دی ماه ۱۳۸٩

همیشه دوستت خواهم داشت

http://pixpond.persiangig.com/image/Hoviyat-i-gomshodeh/1.jpg

دیشب نگاهت می کردم

که چشمانت چطور برق می زنند

و  دوباره زنجیر می شوم به تو

و برایت

با هرچه عشق و عطر، شهوت می آفریدم

و لبهایت را

به بوسه ای ناگهان، کبود می کردم

و با دستانم  آرام روی تن ظریفت  نقش عشق را حک می کردم

و انگشتانم را روی انگشتهایت می چسباندم...و...

/ 0 نظر / 13 بازدید