یک مُرده...!

 

چه ساده لوح منتظرت بودم و تو غرق در خوشی های زود گذر...

بخشیده نمیشی هیچ وقت...

از دست روزگار میخام که اونقدر که منو آزار دادی و خورد کردی اذیتت نکنه..اما فقط بهت بفهمونه چه کردی.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید